Nguyen Van Hanh
Nguyễn Văn Hạnh

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Điện Thoại: 0933 806 092

Hoang Van Thieu
Hoàng Văn Thiệu

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Điện Thoại: 0938 809 182

Nguyen Thi Loan
Nguyễn Thị Loan

Chăm Sóc Khách Hàng

Điện Thoại: 02803650505

Showroom Mazda Thái Nguyên